REVANSSI TUNTEE MATERIAALIT JA NIIDEN MAHDOLLISUUDET

Vuonna 2017 perustettu Revanssi Oy on kahden tunnetun ympäristö- ja kierrätysalan ammattilaisen yhteisyritys, joka suunnittelee ja tarjoaa jätehuollon ja kierrätyksen kokonaispalveluita yritysasiakkaille. Oikein suunniteltu jätehuolto minimoi yrityksen ympäristöriskejä, tehostaa toimintaa ja säästää kustannuksia. 

Materiaalituntemus ja suorat kanavat niiden hyödyntämiseksi ovat Revanssin kokonaispalvelun selkein hyöty asiakkaalle. Kun taustalla on tietotaitoa materiaaleista ja niiden oikeasta arvosta, pystyy Revanssi tarjoamaan kustannustehokkaan ja asiakkaalle kannattavan kokonaisratkaisun. 


Vahvuutena kahden konkarin ammattitaito 

Revanssin omistavat suomalainen kierrätyksen edelläkävijä Kuusakoski Oy, jolla on yli 100 vuoden osaaminen alalta sekä Uudellamaalla jätehuoltopalvelua tarjoava, kuntien omistama Rosk’n Roll Oy Ab. Omistajatahojen pitkä kokemus ja ammattitaito takaavat valmiit verkostot sekä vahvan pohjan toiminnallemme.

Ympäristöalan osaaja, joka kantaa vastuunsa 

Revanssin toiminnan lähtökohtia ovat asiakaskeskeisyys ja vastuullisuus. Näihin yhtiömme arvoihin pohjautuu pitkälti myös toimintapolitiikkamme, jonka voit lukea kokonaisuudessaan täältä. Arvojemme mukaiset QEHS-tavoitteet voidaan jakaa neljään kokonaisuuteen:

  1. Turvallinen ja toimiva toimintaympäristö
  2. Hyvinvoiva ja motivoitunut henkilökunta
  3. Tyytyväiset ja sitoutuneet asiakkaat
  4. Ympäristön huomioon ottava toiminta

Toimintamme laadun ja ympäristömyönteisyyden parantamiseksi Revanssille on rakennettu johtamisjärjestelmä, joka täyttää laadunhallintajärjestelmää koskevan standardin ISO 9001:2015 ja ympäristöjärjestelmää koskevan standardin ISO 14001:2015 vaatimukset. Johtamisjärjestelmä kattaa yhtiömme oman toiminnan (kierrätyspalveluiden myynti ja organisointi, asiakaspalvelu sekä vastaanottotoimintojen hallinta) kokonaisuudessaan. Oheisista linkeistä voit tutustua tarkemmin Revanssille myönnettyihin sertifikaatteihin: