21.5.2018

Uusi tietosuoja-asetus astuu voimaan 25.5.2018!

Suomen ja Euroopan Unionin tietosuojalait ovat uudistumassa. Uutta tietosuoja-asetusta (General Data Protection Regulation, GDPR) sovelletaan kaikkeen henkilötietojen käsittelyyn. Tietosuoja-asetus tuo uusia tietosuojaa ja henkilötietojen käsittelyä koskevia velvoitteita ja vaatii paljon toimenpiteitä yrityksiltä. Tietosuoja-asetuksen rikkomisesta voi seurata sakkoja tai henkilötietojen käsittelykielto.

Uusi tietosuojalaki muun muassa parantaa henkilötietojen suojaa ja rekisteröityjen oikeuksia, yhtenäistää tietosuojasäätelyä kaikissa EU-maissa sekä estää digitaalisten sisämarkkinoiden kehittymistä.

Lisää tietoja tietosuoja-asetuksesta saat tietosuojavaltuutetun nettisivuilta (www.tietosuoja.fi).