13.3.2018

Rakennusj├Ątteelle uusi laatuluokka

Tiedotetta päivitetty 13.3.2018 lajitteluohjeiden tarkentamiseksi.

Rakennusjätteen laatu on heikentynyt huomattavasti viime vuosina. Kuormat sisältävät entistä enemmän hyödyntämiskelvotonta jätettä, jonka jatkokäsittely on vaikeutunut ja kallistunut. Tästä syystä Revanssi Oy ottaa käyttöönsä uuden jäteluokan, Rakennusjäte LK2, joka tulee voimaan 1.11.2017 alkaen.

Rakennusjätekuormat jotka sisältävät hyödyntämiskelvotonta jätettä yli 30 % luokitellaan Rakennusjäte LK2:ksi. Hyödyntämisekelvottomia jätejakeita ovat muun muassa eristevilla, lasikuitu, kipsilevy, patjat, sohvat, PVC-muovi, ikkunalasi ja likaantunut sahanpuru.

Rakennusjäte ei saa sisältää lainkaan kodinkoneita, sähkö- ja elektroniikkaromua, ajoneuvojen renkaita, kaasua tai nestettä sisältävää jätettä, vaarallisia jätteitä, asbestia, pilaantunutta maata, PCB:tä sisältäviä saumamassoja, tai lyijylevy- ja raskasmetallituotteita.

Henkilökuntamme luokittelee kaikki saapuvat materiaalit Revanssi Oy:n luokitteluohjeen mukaisesti. Lajitteluohjeista poikkeaminen johtaa kuorman laadunmuutokseen (Rakennusjäte LK2). Kuormassa olevista yksittäisistä virheellisistä kappaleista laskutetaan hinnaston mukaisesti.

Lisätietoja asiasta saa Revanssin asiakaspalvelusta.